Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Bảng Báo Giá Thay Kính, Màn Hình iPhone, iPad, Apple Watch

PG LUXURY
Th 4 22/05/2019

iPhone

Model iPhone

Kính / Cảm ứng

 

Gia Thay Kinh/ Cảm ỨngGia Thay Kinh Lung

Gia Thay Man Hinh

Man ep kinh/zin boc may

iPhone 5

200.000 500.000

iPhone 5s

200.000 500.000

iPhone 5c

200.000 550.000

iPhone 6

250.000 550.000

iPhone 6+

350.000 800.000

iPhone 6s

300.000 700.000

iPhone 6s+

350.000 900.000

iPhone 5se

250.000 Call

iPhone 7

350.000 700.000

iPhone 7+

450.000 900.000

iPhone 8

350.000500.000800.000

iPhone 8+

450.000 500.0001.100.000

iPhone X

400.000 / 650.000450.0002.700.000 / 3.600.000

iPhone Xs

400.000 / 650.000450.0002.800.000 / 3.500.000

iPhone Xs Max

600.000 / 750.000500.0003.800.000 / 4.600.000

iPhone Xr

500.000 / 750.000550.0001.500.000

iPhone 11

550.000 / 1.100.000700.000Call  / 2.400.000

iPhone 11 Pro

 650.000 / 1.000.000700.0004.200.000 / 5.000.000

iPhone 11 Pro Max

 750.000 / 1.000.000800.0007.500.000 / 6.500.000

iPhone 12 Mini

1.100.000900.000 Call

iPhone 12 

800.000800.000 7.500.000
iPhone 12 Pro800.000800.000Call
iPhone 12 Pro Max900.000900.000Call
iPhone 13 Mini1.000.000900.000Call
iPhone 13 1.000.000900.000Call
iPhone 13 Pro1.100.0001.100.000Call
iPhone 13 Pro Max1.100.0001.100.000Call

 

iPad

Model iPad

 

Gia Thay KinhGia Thay Man HinhGhi Chu

iPad 2

500.000900.000 

iPad 3

500.000900.000 

iPad 4

500.0001.000.000 

iPad Air 1

650.0001.500.000 

iPad Air 2

700.0003.000.000 

iPad Mini 1

500.0001.000.000 

iPad Mini 2

500.0001.300.000 

iPad Mini 3

500.0001.500.000 

iPad Mini 4

800.0002.500.000 

iPad Mini 5

800.0002.700.000 

iPad Pro 9.7

800.0003.000.000 

iPad Pro 10.5

900.0003.000.000 

iPad Gen 5

700.000  

iPad Gen 6

900.000  

iPad Pro 12.9 Gen 1

1.100.0003.800.000 

iPad Pro 12.9 Gen 2

1.900.0006.500.000 

iPad Pro 12.9 Gen 3

1.900.0007.800.000 

iPad Pro 11" Gen 1

1.600.0007.800.000 

iPad 10.2

2.800.000  

 

iWatch

Model iWatch

 

Gia Thay KinhGia Thay Cam UngGhi Chu

iWatch Serial 1 38

500.000700.000 

iWatch Serial 1 42

500.000700.000 

iWatch Serial 2 38

800.0001.400.000 

iWatch Serial 2 42

900.0001.300.000 

iWatch Serial 3 38

900.0001.300.000 

iWatch Serial 3 42

900.0001.300.000 

iWatch Serial 4 40

800.0001.300.000 

iWatch Serial 4 44

800.0001.300.000 

iWatch Serial 5 40

1.100.0002.800.000 

iWatch Serial 5 44

1.100.0002.800.000 

 

 

Ghi Chú:

- Giá trên đã bao gồm công thay.

- Giá có thể thay đổi tùy thời điểm.

Thu gọn