Bảng Báo Giá Thay Kính, Màn Hình iPhone, iPad, Apple Watch

iPhone

Model iPhone

Kính / Cảm ứng

 

Gia Thay KinhGia Thay Kinh Lung

Gia Thay Man Hinh

Man ep kinh/zin boc may

iPhone 5

200.000 500.000

iPhone 5s

200.000 500.000

iPhone 5c

200.000 550.000

iPhone 6

250.000 550.000

iPhone 6+

300.000 800.000

iPhone 6s

300.000 700.000

iPhone 6s+

350.000 950.000

iPhone 5se

250.000 Call

iPhone 7

300.000 700.000

iPhone 7+

350.000 800.000

iPhone 8

350.000500.000900.000

iPhone 8+

400.000 500.0001.000.000

iPhone X

550.000 / 600.000500.0003.100.000 / 3.800.000

iPhone Xs

550.000 / 650.000550.0003.100.000 / 3.900.000

iPhone Xs Max

600.000 / 750.000700.0005.000.000 / 6.000.000

iPhone Xr

600.000 / 900.000550.0002.000.000

iPhone 11

600.000 / 1.100.000800.000Call  / 4.500.000

iPhone 11 Pro

 700.000 / 1.200.000900.000Call / 6.800.000

iPhone 11 Pro Max

 700.000
Cảm ứng 1.200.000
800.0007.500.000

Se 2

700.000800.000 

12 Pro Max

3.000.000  7.500.000

 

iPad

Model iPad

 

Gia Thay KinhGia Thay Man HinhGhi Chu

iPad 2

500.000900.000 

iPad 3

500.000900.000 

iPad 4

500.0001.000.000 

iPad Air 1

650.0001.500.000 

iPad Air 2

700.0003.000.000 

iPad Mini 1

500.0001.000.000 

iPad Mini 2

500.0001.300.000 

iPad Mini 3

500.0001.500.000 

iPad Mini 4

800.0002.500.000 

iPad Mini 5

800.0002.700.000 

iPad Pro 9.7

800.0003.000.000 

iPad Pro 10.5

900.0003.000.000 

iPad Gen 5

700.000  

iPad Gen 6

900.000  

iPad Pro 12.9 Gen 1

1.100.0003.800.000 

iPad Pro 12.9 Gen 2

1.900.0006.500.000 

iPad Pro 12.9 Gen 3

1.900.0007.800.000 

iPad Pro 11" Gen 1

1.600.0007.800.000 

iPad 10.2

2.800.000  

 

iWatch

Model iWatch

 

Gia Thay KinhGia Thay Cam UngGhi Chu

iWatch Serial 1 38

500.000700.000 

iWatch Serial 1 42

500.000700.000 

iWatch Serial 2 38

800.0001.400.000 

iWatch Serial 2 42

900.0001.300.000 

iWatch Serial 3 38

900.0001.300.000 

iWatch Serial 3 42

900.0001.300.000 

iWatch Serial 4 40

800.0001.300.000 

iWatch Serial 4 44

800.0001.300.000 

iWatch Serial 5 40

1.100.0002.800.000 

iWatch Serial 5 44

1.100.0002.800.000 

 

 

Ghi Chú:

- Giá trên đã bao gồm công thay.

- Giá có thể thay đổi tùy thời điểm.

0
PGLUXURY back to top